• یک احساساتی هست، یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند، نمی شود گفت، آدم را مسخره می کنند، هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت می کند. زبان آدمیزاد مثل خودِ او ناقص و ناتوان است.

  زنده به گور | صادق هدایـت

 • پيدا كردن حقيقت گذشت فراوان می‌خواهد. گاه انسان ناچار است خود را تكه‌تكه كند تا به تكه‌ای از حقيقت برسد. گاه شجاعانه مردن آسان‌تر است از شجاعانه پشت کردن به عقاید. با پشت کردن به عقاید، انسان ممکن است روزی هزار بار بمیرد.

  رضا جولایی

 • عافیت خواهی،
  نظر در منظر خوبان مکن

  ور کنی بدرود کن؛
  خواب و قرار خویش را

  #سعدی

 • دل سیر شد از غصه ی گردون خوردن
  وز دست ستم، سیلی هر دون خوردن

  تا چند چو نای، هر نفس ناله زدن
  تا کی چو پیاله، دم به دم خون خوردن

 • من درد تو را ز دست آسان ندهم
  دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

  از دوست به یادگار دردی دارم
  کآن درد به صد هزار درمان ندهم

  مولانا