هیچ‌چیز آنقدر که فکر می‌کردی سخت نبود

 
                   

اگر به چند سال پیش برگردم به چشمانم نگاه می‌کنم و می‌گویم: هیچ‌چیز آنقدر که نگران بودی، نگران کننده نبود.
هیچ‌چیز آنقدر که فکر می‌کردی سخت نبود.
هیچ‌چیز آنقدر که فکر می‌کردی زیبا و دوست داشتنی نبود.
هیچ‌چیز آنطور که تو تصور می‌کردی نبود، اما همه‌چیز همان‌طور بودند که باید می‌بودند.
درست، به موقع، دقیق، موقت و اجتناب ناپذیر.

پونه مقیمی

برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*