گوشه دنج

 
                   

براي آنان كه بايد، شبيه جايي باشيد، تا در شما آرام بگيرند، به چيزی فكر نكنند، نفس تازه كنند.
جای دنج يار باشيد و رفيق خوب. شبيه بالكنی باشيد كه تنها نقطه‌ای از خانه است كه می‌شود در آن نشست و ماه را ديد.
شبيه آن نيمكتب باشيد كه در انتهای پارک زير درخت شاهتوت سايه‌ای‌ بزرگ دارد و سنگفرش‌های پارک به آنجا راهی ندارند.
شبيه يك خانه قديمی باشيد ، كه نمای آجريش را پيچك سبزی پوشانده و در انتهاي يك بن بست در سكوتی عجيب است انگار نه انگار كه در شهر است… خلاصه برای بعضی‌ها گوشه دنجشان باشيد.

صابر ابر

برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*