من درباره‌ى تو به آن‌ها نگفتم

من درباره‌ى تو به آن‌ها نگفتم
اما تو را ديده‌اند كه در چشمانم شنا مى‌كنى!
من درباره‌ى تو به آن‌ها نگفتم
اما تو را در كلمات نوشته شده‌ام ديدند.
عطر عشق نمى‌تواند پنهان بماند..

? نزار قبانی 

نظر شما چیست؟

*