ما نسل نمک نشناسی شده ایم

 
                   

ما نسل نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن
خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم …
نمرده ایم
تلفاتی نداشته ایم
فقط به شدت نسبت به آدم های خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم
گذشتن از احساس دیگران برایمان عادی شده
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود
در روابط دنبال منفعت می گردیم نه محبت
دیگر برای دلمان کاری نمی کنیم
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست !
ما نسل نمک نشناسی شده ایم

خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم های اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان …!

#فرشته_رضایی

برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*