سخت ترین کارها

ویکتور: اینجا همه‌چیز سخته و دوست داشتن سخت‌ترینِ کارها… این‌جا راحت میشه مُرد اما سخت میشه زندگی کرد، دوست داشت، از همه مهم‌تر بخشید..

#محمد_چرم_شیر
#رقص_مادیان_ها

نظر شما چیست؟

*