دوست داشتن

هیچ‌وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است‌
از دست بدهی، نگه داری.
تو فقط قادر هستی چیزی را که داری،‌‌
قبل از آن‌که از دستت برود، عاشقانه دوست داشته باشی‌…‌

#کیت_دی_کامیلو‌

نظر شما چیست؟

*