حقیقت

پيدا كردن حقيقت گذشت فراوان می‌خواهد. گاه انسان ناچار است خود را تكه‌تكه كند تا به تكه‌ای از حقيقت برسد. گاه شجاعانه مردن آسان‌تر است از شجاعانه پشت کردن به عقاید. با پشت کردن به عقاید، انسان ممکن است روزی هزار بار بمیرد.

رضا جولایی

نظر شما چیست؟

*