از دوست به یادگار دردی دارم

من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم
کآن درد به صد هزار درمان ندهم

مولانا

نظر شما چیست؟

*