paeiz-34

حرف بسیار است اما …

 
                   

ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ، ﺍﻫﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﮔﯿﺮﻡ ﺁﺭﯼ ، ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭقید ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻮﯾﯽ
ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ

نظر شما چیست؟

*