از عشق همين نکته کفايت ما را !

 
                   

ما را نتوان پخت که ما سوخته ايم
آتش نتوان زد که برافروخته ايم

ما را نتوان شکست آسان اى دوست
هرجا که دلى شکست، ما دوخته ايم

ما خسرو و شيرين نشناسيم به عشق
از عشق نکات ديگر آموخته ايم

از عشق همين نکته کفايت ما را
وجدان و شرف به عهد نفروخته ایم

بیدل_دهلوی

برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*