توبه صد ساله

آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم
 
آن توبه صد ساله ، به پیمانه شکستیم

از آتش دوزخ ، نهراسیم که آن شب

ما توبه شکستیم ، ولی دل نشکستیم

مولوی

  1. ایرانی

    این شعر از مولانا نیست و از سروده های شاعر معاصر نظمی تبریزی میباشد.

نظر شما چیست؟

*