alonw_with_sea

باید که اهل درد باشی تا بفهمی !

 
                   

باید که اهل درد باشی تا بفهمی!
دلخسته از نامرد باشی تا بفهمی!

رازی ست در اندوه مردان، باید آن را
در کوچه ها شبگرد باشی تا بفهمی!

در ناامیدی هیچ امیدی نیست! این را
باید چو من دلسرد باشی تا بفهمی!

یک چیزهایی هست در دنیا که آن را
باید فقط یک “مرد” باشی تا بفهمی!

برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*