گریه‌های گلوگیر

 
                   

‏درست است
که بعضی وقت‌ها
هنوز دستم به دامن ماه و
سرشاخه‌های روشن ستاره می‌رسد،

یا گاهی خیال می‌کنم
اهل همین هوای بوسه و لبخند آینه‌ام،

اما یادم نمی‌رود چطور
از شکستن آن همه بغض بی‌سوال
به نم‌نم همین گریه‌های گلوگیر رسیده‌ام!

#سیدعلی_صالحی

نظر شما چیست؟

*