در این دریا چه میجویند ماهی های سرگردان ؟

 
                   

 در این دریا چه میجویند ماهی های سرگردان؟!

مرا ازاد میخواهی؟ به تنگ خویش برگردان!

فاضل_نظری

0
برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*