چشم عاشق

چشم عاشق

 
                   

گر تو را با ما تعلق نیست،
ما را شوق هست

ور تو را بی ما صبوری هست،
ما را تاب نیست

گفتی
“اندر خواب بینی بعد از این روی مرا!”

ماه من!
در چشم عاشق آب هست و خواب نیست…
رهی معیری
برچسب‌ها:

نظر شما چیست؟

*